Generalforsamling 2015

Generalforsamling Hjortdal Beboerforening 25. marts 2015

1. Valg af dirigent
– Mette K
2. Valg af 2 stemmetællere
– Rasmus og Lasse
3. Formandens beretning
– Vi har haft et godt år, haft gode arrangementer med fin tilslutning.
– Vi har deltaget i Strategi24 samarbejdet.
– Vi har fået ny hjemmeside, fælles med HUI.
– Vi har haft et godt samarbejde med HUI, menighedsrådet, forældrebestyrelsen i Søstjernen og købmanden, tak for det.
– Vi er i en tid hvor de små lokalsamfund er i konkurrence, vi skal huske at holde fast i hvem vi er, få beskrevet vores værdier og fortælle den gode historie.
– Husk at få indbetalt kontingenter, og husk at al form for hjælp er en god hjælp, uanset om der et stort eller småt!
– Formanden takker for gode møder og takker af. 
4. Regnskabsaflæggelse
– Bo gennemgik regnskab.
– Vi har fået vores tidligere 4 års udlæg fra kommunen = 40.000,-. Fremover bliver midler, de 10.000,-/året indsat på særskilt konto, som der så kan søges fra.
– Vi har køb for yderligere 5.000,- andele i købmanden.
– Årets resultat 40.922,88.
5. Indkomne forslag
– Intet indkommet.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
– På valg er Bo, Arendse, Kirsten og Lotte E. Claus afgår i utide.
– Opstillede er Bo, Arendse, Lotte E., Randi og Anne-Sofie. Alle er valgt.
– 2 af de valgte er kun valgt for 1 år, da vi gerne skulle have 3 på valg hvert år, så hele bestyrelsen ikke går på en gang.
7. Valg af revisorer
– Bent Kjeldgaard.
8. Fremtidig virksomhed
– Flere børn, tak! 
– Har man ideer og projekter, bakker beboerforeningen op.
9. Kontingentfastsættelse
– Samme størrelse som sidste år: 50,- for pensionister og enlige, 100,- for øvrige.
– Vi har kun modtaget kontingent fra ca. halvdelen af de mulig og vil i 2014 forsøge at opkræve kontingent via købmanden, så man kan indbetale ved kassen. Sidst på året ser vi så på om det giver større tilslutning.
10. Eventuelt
– Intet at bemærke.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.