Generalforsamling 2021

Generalforsamling d. 17. marts 2021 – afholdt online.

Dirigent              Lotte Engelbrecht               

Stemmetællere            Anna Pries og Lotte Engelbrecht     

Beretning

For første gang har vi vores generalforsamling online. Sidste år havde vi generalforsamling d. 11. marts, og som de fleste jo nok kan huske blev det også den aften hvor der var rigtigt mange skoler og virksomheder der blev lukket, arbejdspladser, der blev flyttet hjem, rejser, der blev aflyst og et hårdt år for også vores lille lokalområde, blev skudt i gang. Året blev et stille år for beboerforeningen, og for hele vores lokalområde nogensinde. Det har været et år, hvor man virkeligt skal gøre sig umage for at se fordele og lyspunkter, og ikke bare drukne i lukninger, afbud, fravær og afsavn.

Hverken affaldsindsamlingen eller Sankt Hans festen blev der noget af, der er vist første gang at der har været så få blus tændt langs med kysten.

Heldigvis var Sange ved Havet af en størrelse hvor siddende deltagere med behørig afstand godt måtte mødes, så selv om stående deltagere måtte afvises flere gange i løbet af aftenen, blev det dog alligevel en håndfuld fine aftner ved Slettestrand.

Også vores høstkomsammen faldt på et heldigt tidspunkt, og med udendørs ikke-særlig-fælles-mad og håndsprit blev det til en hyggelig dag ved maskinhuset, selv om fremmødet bar tydeligt præg af at vi helst vil holde os lidt på afstand af hinanden.

Umiddelbart efter havde vi også vores efterårsforedrag/nu med afstand og max. antal deltagere, denne gang med spisning, som Rønnes Hotel med ganske kort varsel tog ind, tusind tak for det. Foredraget om natur- og friluftsliv blev afholdt af naturvejleder Lasse Thomas Edlev, der både fortalte familieanekdoter og dækkede mere teoretiske emner, og måtte trækkes med en spørgende og diskuterende tilhørerflok, der helt sikkert havde mere på hjertet, end tiden var til.

Da julen nærmede sig, måtte vi med lidt tungt hjerte indse at vi ikke kunne tænde juletræ og spise suppe, kalde på julemanden og synge julesange som vi plejer. I stedet uddelte formanden og kassereren æbleskiver, lys, nisser, pyntegrønt og en lille julehilsen til de søde børn fra julemanden til dem, der kom forbi købmanden de sidste par timer før lukketid, sidste fredag i november. Det var så fint at se så mange mennesker kigge forbi én for én. Tak til jer alle.

I de sidste par hårde nedlukningsmåneder har vi så måtte se et andet af årets højdepunkter gå i vasken: den årlige fastelavnsfest. Hvor bliver det skønt igen at se udklædte børn og voksne gå til tønderne og fastelavnsbollerne.

Og endeligt kom vi jo så til årets generalforsamling, som denne gang jo foregår online, tusind tak til nye og gamle medlemmer, der følger med – lidt på afstand.

Ud over arrangementer har vi også haft lidt arbejde med de lokale udviklingsplaner – LUP’en. Der blev lavet opslag, og alt efter antallet af interesserede deltagere blev der dannet grupper til:

Cykelstier: i Hjortdal by, samt Hjortdal/Grønne Strandvej og Hjortdal/Fjerritslev.

Multihus/foreningshus og tilhørende pumptrack

Renovering af skolekøkkenet

Børne MTB spor

SUP/Saunaklub

Lokalhistorisk Forening

Ungdomsklub

Til vores store glæde er den lokale ”miniklub”/ungdomsklub ved at genopstå, midler fra kommunen er søgt og ideerne står i kø, tak til Peter Vestergård for den store energi.

Vi fik ny landdistriktsrådsrepræsentant, Betina. Det har været et svært år at komme i gang med opgaverne, men Betina får stille og roligt styr på det, og sikrer at vi har en god og gennemsigtig dialog med kommunen, tak for det.

Beboerforeningen har meldt sig ind i Destination Svinkløv-Slettestrand-Thorupstrand, og var til generalforsamling med afstand i september.

Årsregnskab                       Fremlagt af Bo og godkendt af generalforsamlingen

Indkomne forslag              Ingen forslag er indkommet

Valg af repræsentant og suppleant

På valg er Bo, Arendse, Benedicte og Katrine (da hun er suppleant), Bo og Arendse ønsker genvalg, Benedicte og Katrine genopstiller ikke, stor tak for jeres indsats og tid i en travl hverdag.

Yderligere opstiller Lars Lynggård og Anna Pries. Begge vælges ind – bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde.

Valg af revisor                    Bent Kjeldgaard er genvalgt

Fremtidig virksomhed       Flere punkter fra LUP’en er allerede godt undervejs, cykelstigruppen har holdt møde og der er stor energi og entutiasme, tusind tak for det.

Børnesporet er også kommet godt fra start, ligesom både SUP-klub, miniklub og renovering af skolekøkkenet tager form, stor tak til dem, der trækker læssene her.

Velobane/pumptrack er desværre lidt strandet, den sidste, afgørende ansøgning kom ikke igennem, og det overvejes nu om multihus og bane bliver ét stort projekt, da multihuset formentligt alligevel skal have et ”reboot”, og en opdateret version, så vi får bredere appel til de større fonde.

Renovering af vognscenen. Den trænger til en vask og evt. en udsmykning, måske der indkaldes til arbejdsdag?

Kontingent                         Samme kontingent som sidste år(100,- pr. husstand/50,- for pensionister/enlige)

Eventuelt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.