Generalforsamling 2020

Referat  af Generalforsamling d. 11. marts 2020 i Madsmedjen 

Dirigent: Merete Sønderhaven

Stemmetællere: Peter Vestergaard og Arne Bilgram

Beretning: Igen i år har vi valgt at have generalforsamling her i Madsmedjen. Fremmødet bærer præg af den nuværende COVID19, men det er skønt at se at så mange interesserer sig for at deltage i Beboerforeningens og Idrætsforeningens arrangementer, ikke kun til generalforsamlingerne, men i det hele taget hen over året.

I år har beboerforeningen som altid stået for forskellige arrangementer i løbet af året. Affaldsindsamling var som altid årets første arrangement. Det var lidt tidligt sidste år, d. 31. marts, men det blev som det plejer en rigtig hyggelig dag. Vi mødes kl. 10 og samler affald ind et par timer, inden vi mødes igen og tænder bål og laver snobrød og rister pølser, spiser kage og drikker kaffe. En opfordring til at deltage, det er en dejlig dag, og i år bliver det den 26. april (senere note: dette blev desværre aflyst pg.a COVID19).

Skt. Hans. Der var virkelig mange mennesker på stranden Sankt Hans aften, både lokale og turister, det er sådan en fin aften, godt bakket op af den lokale café. Sidste år var vi så heldige at have fået HELT styr på musikken og Jens-Kristian og ledsager/Lærke gjorde det virkeligt godt på stranden i år, det gentager vi, og forsøger (igen) at opgradere lyden. Esben gav den gas i bådhuset og det gentager vi også. Vi har stadig vores lidt gamle og slidte scene-vogn. Vi vakler lidt mellem at prøve at finde midler til en ny – eller forsøge at shine den lidt op. Hvis nogen skulle have lyst til at nedsætte et udvalg der vil vaske og renovere vognen, er jeg sikker på det vil blive ret populært i bestyrelsen (senere note: Sankt Hans festen er desværre aflyst i 2020 pg.a. COVID19)

Som sædvanligt er beboerforeningen medarrangør af Sange ved Havet, vi hjælper med det praktiske og det, der kræver lidt overarme. Vi er meget glade for at initiativet kører så godt, det giver liv på stranden om aftenen, og er efterhånden blevet en hel institution. Der kommer virkeligt mange folk og det er hver tirsdag i juli måned, og bliver det så vidt vi ved igen i år.

Høstkomsammen d. 6. oktober. Her mødes vi i det gamle maskinhus, med medbragt mad til fællesbordet og spiser, snakker og leger et par timer. Vi var ikke skrækkeligt mange i år, måske lidt på grund af det kolde vejr. Men det har vi tænkt os at fortsætte med.

Så var vi så heldige at lykkes med vores efterårsforedrag d. 29. oktober: Anders Bilgram og Morten Hilmar fortalte om deres rejse til Ellesmere Island, det blev en velbesøgt og underholdende aften.

Juletræet i Hjortdal blev tændt sidste i november, og der kom både børn og julemand og suppe og ikke mindst lys på juletræet.

Fastelavnsfesten blev i år knapt så velbesøgt som sidste år, så der var siddeplads til alle. Tusind tak til de, der bagte fastelavnsboller, og tak for de mange flotte udklædninger.

I løbet af året har vi jo som sædvanligt haft forskellige møder med kommunen. Fx vedr. mulighed for udstykning af byggegrunde og mulighed for at Hjortdal bliver omdannelseslandsby. Vi har ytret ønske om at Hjortdal vil have flere storparceller, ikke kun små rækkehuse. Kommunen ser på om de tilladelser, der ligger til at opføre ferieboliger i Slettestrand måske skal laves til helårsbeboelse.

Vi havde også for ikke så længe siden vores LUP-møde, og rundt på bordene ligger referatet fra mødet. I må gerne give mig besked, hvis I synes noget mangler.

I løbet af året har vi også etableret vores Landsbyråd. Det består af en repræsentant for hver forening, så vi har tråde ud til hele lokalsamfundet. Etableret for at have en samlet kommunikation med kommunen. Hvis man synes der mangler en repræsentation eller har spørgsmål til noget, må man tage fat i sin forenings formand, og derigennem få noget videreformidlet.

Eller har vi været så heldige at få midler fra SE Fonden igen, denne gang blev det til nye flagstænger, som vores trofaste flagudvalg jo sætter op når der er noget at fejre i byen.

I år forsøgte vi os også med en Landsbyapp. Det har haft en lidt hård start, det er lidt omstændeligt at lægge ting ind på den, men måske vi lige skal i træning. Meningen med den var jo at vi gerne ville have dels et kort over attraktioner, steder, oplevelser og virksomheder i området, og dels for at man kunne se hvad der sker i området. Vi har ikke givet op endnu, vores prøveperiode kører stadig, og vi skal se om vi kan få det til at virke.

Årsregnskab: Fremlagt af Bo og godkendt af generalforsamlingen.

Indkomne forslag: Ingen forslag er indkommet.

Valg af repræsentanter og suppleant: På valg er Mick, Anne-Sofie og Lotte, Anne-Sofie og Lotte ønsker genvalg, Mick genopstiller ikke. Yderligere opstiller Anette Nørager, Esben Kold Knudsen og Katrine Bilgram. Der ændres i vedtægter for foreningen, således at bestyrelsen igen består af 7 medlemmer og en suppleant. Alle er vælges ind – bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde.

Valg af revisor: Bent Kjeldgaard er genvalgt .

Fremtidig virksomhed: Flere punkter fra LUP’en vil uden tvivl blive samlet op.

Velobane/pumptrack er i ansøgninger igen, og der skal arbejdes videre med Multihuset. Debat om velobane og børne MTB-bane i fht. SE-fonden. Velobanen får 1. prioritet .

Renovering af vognscenen. Den trænger til en vask og evt. en udsmykning. Nogen der kunne være interesseret?

Kontingent: Samme kontingent som sidste år(100,- pr. husstand/50,- for pensionister/enlige)

Eventuelt: Der afholdes valg i menighedsrådet – orienteringsmøde om valgprocedure d. 12/5 Da Udviklings Han Herred også er lokal forening indgå Betina Brøndum Andersen i landsbyrådet. Betina Brøndum Andersen blev desuden valgt som ny landdistriktsrådsrepræsentant i stedet for Anne Thorbjørn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.