Generalforsamling 2014

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – Randi Poulsen
 2. Valg af to stemmetællere – Rolf Christensen og Dennis Rasmussen
 3. Formandens beretning; Hjortdal og Slettestrand har befolkningsfremgang – som et af de få steder i kommunen. Der er fin opbakning til købmanden. Sange ved Havet, et fint projekt i samarbejde med nogle foreninger i Fjerritslev. Lotte deltog fra beboerforeningen, og der var mellem 150 og 200 med til hver aften (3 i alt). Sletfesten var også en succes og det samme var grisefesten.
 4. Regnskabsaflæggelse – Bo aflægger beretning, årets resultat er – 14.698,84
 5. Indkomne forslag
 • Formanden: Måske bør vi overveje at lægge idrætsforeningen og beboerforeningen sammen – det kan blive en opgave for bestyrelserne i det kommende år

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:

 • Viktor (genopstiller ikke)
 • Lotte Nichol
 • Klaus

Klaus og Lotte er genvalgt. Der blev ikke valgt en afløser ind for Viktor. Hvis ikke beboerforeningen fusionerer med HUI, vil vi ændre vedtægterne, således at formanden har to stemmer.

Suppleanter. På valg er:

 • Tine Bilgram – valgt igen
 • Jytte Stagsted – valgt igen

7. Valg af revisor

 • På valg er Bent Kjeldgaard – valgt igen

8. Fremtidig virksomhed – vi fortsætter som vi plejer, også med ”Sange ved Havet”. Laver måske julearrangement sammen med Menighedsrådet. Hjemmeside skal laves sammen med HUI.

9. Kontingentfastsættelse – ingen ændringer

10. Eventuelt

Kirsten har en kontakt til en kvinde, der gerne vil hjælpe os med multibane. Vi tager ideen op igen, og vil invitere til et møde, hvor alle interesserede kan deltage.

P-plads overfor Søstjernen skal søges hos Teknik- og miljøforvaltningen. Inden ansøgningen sendes af sted skal vi snakke med Iben (fra SACH) om fodgængerfelt over til krabben, kombineret med stort bredt bump. Det kan måske gøre det nemmere for os at få et fartdæmpende bump på vejen. P-pladsen, bump og fodgængerfelt søges samtidig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.