Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling i Hjortdal Beboerforening 2016

Valg af dirigent

  1. Arendse Dahlstrøm-Kronborg
 1. Valg af to stemmetællere
  1. Ida Høgh Sørensen og Mette Kronborg
 2. Formandens beretning

2015-16 har været et fint år for beboerforeningen og for aktiviteter i området, – en skøn blanding af nye og gamle arrangementer, ligesom vi er en god blanding af nye tilflyttere og fastliggere.

Efter sidste års generalforsamling havde vi som sædvanlig affaldsindsamling. Det er sådan en dag, hvor det er dejligt, der bliver samlet en masse skrald ind, – og så alligevel knapt så dejligt, at der ligger en masse skrald! Men fint fremmøde og en hyggelig dag med bål og snak.

Det blev Skt. Hans, der var flot fremmøde til en ret blæsende aften, og vi gjorde os i bestyrelsen efterfølgende nogen tanker om at gøre mere ud af fællessang, måske lave bål for børnene lidt tidligere og i det hele taget arrangere lidt mere, når der nu faktisk kommer rigtigt mange mennesker. Fx bedre skiltning, ”fest på stranden”, madkurv el. lign.

Så kom sportsugen og grisefesten. Igen en god fest, ikke helt så udsolgt som forrige år. Men stor tak til de lokale restauranter for igen at bakke op om os. Vi havde (igen) vores problemer med duge og for lidt knive og for tynde paptallerkner, og vil gerne have en snak med HUI om formålet og visionen for en fest.

I juli var der Sange ved Havet hver tirsdag. Igen god tilslutning fra både lokale og turister. Vi havde lidt knas med kommunikationen og hvad der var aftalt der var vores opgaver, men vi nåede i mål.

Så prøvede vi et nyt koncept af: høstfest. Det var en superskøn dag i skoven med medbragt mad og glade unger. Der kom desværre kun 3 familier, der ikke var i bestyrelsen, så om arrangementet gentages i sin form må vi have op til revision. Vi skulle jo gerne lave arrangementer som folk faktisk har lyst til at komme til.

Endeligt havde vi i oktober et meget velbesøgt foredrag: Rasmus fra Klitmøller fortalte om deres udfordringer og sejre, og det blev faktisk et foredrag, der tiltrak både beboere og erhverv. Og tak til Rasmus for en tankevækkende og underholdende aften.

Så kom julen, og for første gang droppede vi den normale juletræsfest (der i 2014 kun blev besøgt af bestyrelsen og deres familier) og havde i stedet en juletræstænding hos købmanden hvor der blev sunget et par sange, og solgt gløgg og æbleskiver og julemanden kiggede forbi. På trods af rimeligt dårligt vejr mødte der faktisk en del op, så mon ikke det bliver vores nye julearrangement.

Vores sidste arrangement for året blev fastelavnsfesten, der som vanligt er ret velbesøgt og en god dag for børn og voksne.

Ugen før fastelavn havde HBF og Destination Svinkløv-Slettestrand sammen lavet en ideworkshop som forløber for udviklingsplanen for Slettestrand-Fjerritslev området, der nu endeligt ser ud til at komme i luften. Der kom omkring 40 interesserede og blev kastet en masse ideer på bordet, tak for det. Der er efterfølgende blevet oprettet en facebookgruppe, hvor der løbende informeres og kan postes ideer og tanker for området.

Der har også hen over året været lidt snak om bosætningskampagne for området, og vi forsøger stadig at løbe lidt i gang.

 

 1. Regnskabsaflæggelse
  1. Regnskabet blev forelagt og godkendt
 2. Indkomne forslag
  1. Ingen forslag
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. På valg er Lotte E., Lotte N. og Anne-Sofie
  2. Mick Gulbæk, Abishøje 4, er valgt i stedet for Lotte N, der ikke ønskede genvalg. Lotte E. og Anne-Sofie blev genvalgt som ønsket. Desuden blev Tine Bilgram og Jytte Stagsted genvalgt som suppleanter.
 4. Valg af revisor
  1. Bent Kjeldgaard blev genvalgt
 5. Fremtidig virksomhed

I 2016 ser det endeligt ud til at vores ønske om anlægning af p-plads bliver realiseret.

Der kommer et kursus i brug af hjerterstarter d. 29. marts, ophængt hos Kvik isolering. Vi forventer endvidere at hjertestarteren ved kiosken flyttes tættere på stranden/ned på bådehuset.

Trailbuilderne har gang i ansøgninger til en asfalteret bane i Hjortdal, ligesom der så småt er ved at blive planlagt renovering af HUI’s klubhus.

Udviklingsplanen: Det centrale i projektet er ressourcer og netværk for at gøre området klar til kommende forandringer.

Projektet bygger dermed på to dele:

1: Udarbejdelse af en strategisk- og fysisk plan for området, som beskriver områdets fysiske udviklingsmuligheder og mulighed for nye aktiviteter, nye netværk og organiseringer samt definere en klar ramme for udviklingen af området.

2: Udvikling af en metode for udarbejdelse af strategiske planer for et større område, indeholdende flere mindre bysamfund og det omkringliggende landområde. En metode som skaber sammenhæng mellem lokalsamfundene og som aktivt inddrager landområdet (det åbne land). F.eks. ved at åbne for multifunktionel benyttelse af det åbne land med plads til både fritids og rekreative formål, det gode liv og en økonomisk bæredygtig udvikling af ikke centernære lokalsamfund/områder.

Succeskriterier for strategiplanen og den tilhørende strategiproces:

– Kommunikationen omkring processen skal føre til et alment kendskab om projektet blandt aktører både i Fjerritslev, Hjortdal og Slettestrand og i landområdet. Projektet skal dermed involvere hele området mellem Fjerritslev og Slettestrand

– Strategiplanen og en del af de foreslåede tiltag og handlinger skal være relevante og konkrete.

– Processen skal styrke, synliggøre og identificere både fysiske og relationelle ressourcer

– Strategiplanen 2030 skal anvise både kortsigtede- (1-3 årige) og langsigtede (4-15 årige) tiltag og handlinger – og anvise handlinger og metoder, der kan anvendes i den øvrige del af kommunen

– Strategiplanens kort skal kunne forstås og tolkes af aktører og virksomhe-der, der ikke er uddannet og arbejder med fysisk planlægning

– Projektet og dets erfaringer skal vises og være relevant for den landsdækkende ”På forkant” kampagne

Tidsrammen for projektet vil være med opstart i slutningen af april og afslutning i september/oktober 2016. Forventes 3 dialoger i projektområdet.

 

 1. Kontingentfastsættelse
  1. Samme beløb som sidste år
 2. Eventuelt
  1. Busforbindelsen til Fjerritslev blev diskuteret

Tak for god ro og orden! 🙂

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.