Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2017

HBF generalforsamling 2017

  1. Valg af dirigent – Ida
  2. Valg af 2 stemmetællere – Peter og Jytte
  3. Formandens beretning – se herunder
  4. Regnskabsaflæggelse – ved Bo
  5. Indkomne forslag – ingen
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

– På valg er Bo, Arendse og Randi

– Bo og Arendse ønskede genvalg. Benedicte blev valgt ind som nyt medlem

  1. Valg af revisorer – genvalg til Bent
  2. Fremtidig virksomhed – se herunder
  3. Kontingentfastsættelse – kontingenter fortsætter som hidtil, vi vil overveje muligheder for PBS
  4. Eventuelt

 

Formandens beretning om året 2016

2016 blev som de forrige et travlt år med mange gode oplevelser.

Vi brugte lidt kræfter på at lave en forløber for kommunens workshopforløb, og der var mange gode ideer og nye og gamle ildsjæle fik sat ord på mange ting. Efterfølgende kom jo så de tre kommunale workshops, der mundede ud i en netop udkommet plan.

Der blev også startet et lokalt producentnetværk i området, noget der tydeligvis var stor interesse for.

Ellers havde beboerforeningen som altid affaldsindsamling, der igen var en skøn dag med godt vejr og glade børn, der slæbte skrald op af områdets grøfter og grønne områder. Stor tak på vegne af hele området til de, der giver en hånd med.

Pludselig kom Skt. Hans, hvor vi for første gang fik sendt en cyklende heks til Bloksbjerg. Igen en dejlig aften med mange gæster på stranden.

Så fulgte sportsugen, hvor beboerforeningen nok tænker at konceptet med lørdag aftens grisefest med hvide duge og pæn borddækning ikke helt passer ind længere, så nye ideer skal på bordet i 2017 🙂

Hele juli var der hver tirsdag Sange ved Havet, et koncept der efterhånden helt er fasttømret, og meget velbesøgt. 2-300 gæster finder vej hver tirsdag. HBF sørge for at få stole op og ned, og har også en del af kaffetjansen. I 2016 var vi endda så heldige at have den sidste aften ude på stranden, – hvilket betød at virkeligt mange mennesker lagde vejen forbi bådehuset for at købe kaffe bagefter.

I september holdt vi høstfest, et koncept der stadig er ret nyt, men når vi nu lige får styr på at det ikke kolliderer med andre arrangementer i området tror vi stadig det kan blive en god, fast del af vores repetoire.

Efterårets foredrag var med naturfotografen Morten Hilmer. Foredraget blev ikke helt så velbesøgt som vi kunne ønske os, men vi fortsætter dog foredragsrækken i 2017, og vil både se på emner/interesser, – og på at vi får budskabet godt ud til lokalsamfundet.

Forrige år startede vi en ny tradition med at tænde juletræet hos købmanden, og i 2016 havde en god del lokale, børn som voksne og 1 stk. julemand da også fundet frem til lystænding. Måske vi næste år vælger at rykke det en lille smule længere hen på dagen, hvor mørket så småt er kommet snigende, så vi virkeligt kan få glæde af det flotte træ med lys på.

Årets sidste arrangement inden generalforsamlingen var som altid fastelavn. I år med hele 3 tønder, og ikke mindre en 6 kattekonger/-dronninger. Flotte udklædninger var der også, – og pænt mange fastelavnsboller! Stor tak til de mange bagere!

 

Fremtidig virksomhed:

Hen over 2016 har vi sammen med HUI været i gang med at se på mulighederne for enten renovering eller nybygning af et klubhus. Det gamle hus er for småt, for slidt og utidsvarende rent energimæssigt. Derfor er der nu planer om et større nybyggeri: et nyt multihus i Hjortdal. I april er klubber, foreninger og institutioner i området indbudt til at give deres input til hvad de kunne bruge et sådan multihus til. Og så ligger så et større arbejde med detaljer, priser og fundraising forude. Forhåbentligt vil der inden for de næste par år opstå både en asfalteret cykelbane og et multihus på arealerne nord for den nuværende træningsbane. Vi glæder os.

Vi har jo fået vores længe ønskede parkeringsplads i byen, og i forlængelse af dette har Krabben ønsker om en sti hele vejen hjem. Vi har derfor i april et møde med Krabben og kommunen om mulighederne for et større stisystem i området til glæde og gavn for de mange brugergrupper der færdes lokalt.

Sammen med Krabben frisker vi også lige op på vejledningen til hvordan borgere i Hjortdal har brugsret til Samværs- og Aktivitetcenteret, så vi er sikre på at ingen går forgæves efter en nøgle: alle borgere i området har lov at låne en nøgle til rekreative formål, blot det ligger uden for Krabbens aktiveringstidspunkter.

Og endeligt måtte vi jo desværre i 2016 modtage den nedslående besked om at kommunen lukker Søstjernen. Men intet er jo så skidt at det ikke er godt for noget. I øjeblikket arbejder lokale kræfter hårdt for at starte en privat institution, så vi stadig kan tilbyde pasning lokalt. Beboerforeningen giver sin uforbeholdne støtte til projektet, og følger spændt med i de nye tiltag der lanceres for institutionen.

Alt i alt vi jo så gudsbenådet heldige at være beboere i et fantastisk område, der bobler af aktivitet, energi og virkelyst. Af og til falder noget til jorden, – men uanset hvor meget det blæser og hvor uoverskuelige projekter kan virke i sin vorden, så består vi som lokalsamfund af individer, der sammen kan udrette mirakler og flytte selv de tungeste bjerge. Tak for det.