Alle indlæg af Lotte Engelbrecht

Generalforsamling 2020

Referat  af Generalforsamling d. 11. marts 2020 i Madsmedjen 

Dirigent: Merete Sønderhaven

Stemmetællere: Peter Vestergaard og Arne Bilgram

Beretning: Igen i år har vi valgt at have generalforsamling her i Madsmedjen. Fremmødet bærer præg af den nuværende COVID19, men det er skønt at se at så mange interesserer sig for at deltage i Beboerforeningens og Idrætsforeningens arrangementer, ikke kun til generalforsamlingerne, men i det hele taget hen over året.

I år har beboerforeningen som altid stået for forskellige arrangementer i løbet af året. Affaldsindsamling var som altid årets første arrangement. Det var lidt tidligt sidste år, d. 31. marts, men det blev som det plejer en rigtig hyggelig dag. Vi mødes kl. 10 og samler affald ind et par timer, inden vi mødes igen og tænder bål og laver snobrød og rister pølser, spiser kage og drikker kaffe. En opfordring til at deltage, det er en dejlig dag, og i år bliver det den 26. april (senere note: dette blev desværre aflyst pg.a COVID19).

Skt. Hans. Der var virkelig mange mennesker på stranden Sankt Hans aften, både lokale og turister, det er sådan en fin aften, godt bakket op af den lokale café. Sidste år var vi så heldige at have fået HELT styr på musikken og Jens-Kristian og ledsager/Lærke gjorde det virkeligt godt på stranden i år, det gentager vi, og forsøger (igen) at opgradere lyden. Esben gav den gas i bådhuset og det gentager vi også. Vi har stadig vores lidt gamle og slidte scene-vogn. Vi vakler lidt mellem at prøve at finde midler til en ny – eller forsøge at shine den lidt op. Hvis nogen skulle have lyst til at nedsætte et udvalg der vil vaske og renovere vognen, er jeg sikker på det vil blive ret populært i bestyrelsen (senere note: Sankt Hans festen er desværre aflyst i 2020 pg.a. COVID19)

Som sædvanligt er beboerforeningen medarrangør af Sange ved Havet, vi hjælper med det praktiske og det, der kræver lidt overarme. Vi er meget glade for at initiativet kører så godt, det giver liv på stranden om aftenen, og er efterhånden blevet en hel institution. Der kommer virkeligt mange folk og det er hver tirsdag i juli måned, og bliver det så vidt vi ved igen i år.

Høstkomsammen d. 6. oktober. Her mødes vi i det gamle maskinhus, med medbragt mad til fællesbordet og spiser, snakker og leger et par timer. Vi var ikke skrækkeligt mange i år, måske lidt på grund af det kolde vejr. Men det har vi tænkt os at fortsætte med.

Så var vi så heldige at lykkes med vores efterårsforedrag d. 29. oktober: Anders Bilgram og Morten Hilmar fortalte om deres rejse til Ellesmere Island, det blev en velbesøgt og underholdende aften.

Juletræet i Hjortdal blev tændt sidste i november, og der kom både børn og julemand og suppe og ikke mindst lys på juletræet.

Fastelavnsfesten blev i år knapt så velbesøgt som sidste år, så der var siddeplads til alle. Tusind tak til de, der bagte fastelavnsboller, og tak for de mange flotte udklædninger.

I løbet af året har vi jo som sædvanligt haft forskellige møder med kommunen. Fx vedr. mulighed for udstykning af byggegrunde og mulighed for at Hjortdal bliver omdannelseslandsby. Vi har ytret ønske om at Hjortdal vil have flere storparceller, ikke kun små rækkehuse. Kommunen ser på om de tilladelser, der ligger til at opføre ferieboliger i Slettestrand måske skal laves til helårsbeboelse.

Vi havde også for ikke så længe siden vores LUP-møde, og rundt på bordene ligger referatet fra mødet. I må gerne give mig besked, hvis I synes noget mangler.

I løbet af året har vi også etableret vores Landsbyråd. Det består af en repræsentant for hver forening, så vi har tråde ud til hele lokalsamfundet. Etableret for at have en samlet kommunikation med kommunen. Hvis man synes der mangler en repræsentation eller har spørgsmål til noget, må man tage fat i sin forenings formand, og derigennem få noget videreformidlet.

Eller har vi været så heldige at få midler fra SE Fonden igen, denne gang blev det til nye flagstænger, som vores trofaste flagudvalg jo sætter op når der er noget at fejre i byen.

I år forsøgte vi os også med en Landsbyapp. Det har haft en lidt hård start, det er lidt omstændeligt at lægge ting ind på den, men måske vi lige skal i træning. Meningen med den var jo at vi gerne ville have dels et kort over attraktioner, steder, oplevelser og virksomheder i området, og dels for at man kunne se hvad der sker i området. Vi har ikke givet op endnu, vores prøveperiode kører stadig, og vi skal se om vi kan få det til at virke.

Årsregnskab: Fremlagt af Bo og godkendt af generalforsamlingen.

Indkomne forslag: Ingen forslag er indkommet.

Valg af repræsentanter og suppleant: På valg er Mick, Anne-Sofie og Lotte, Anne-Sofie og Lotte ønsker genvalg, Mick genopstiller ikke. Yderligere opstiller Anette Nørager, Esben Kold Knudsen og Katrine Bilgram. Der ændres i vedtægter for foreningen, således at bestyrelsen igen består af 7 medlemmer og en suppleant. Alle er vælges ind – bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde.

Valg af revisor: Bent Kjeldgaard er genvalgt .

Fremtidig virksomhed: Flere punkter fra LUP’en vil uden tvivl blive samlet op.

Velobane/pumptrack er i ansøgninger igen, og der skal arbejdes videre med Multihuset. Debat om velobane og børne MTB-bane i fht. SE-fonden. Velobanen får 1. prioritet .

Renovering af vognscenen. Den trænger til en vask og evt. en udsmykning. Nogen der kunne være interesseret?

Kontingent: Samme kontingent som sidste år(100,- pr. husstand/50,- for pensionister/enlige)

Eventuelt: Der afholdes valg i menighedsrådet – orienteringsmøde om valgprocedure d. 12/5 Da Udviklings Han Herred også er lokal forening indgå Betina Brøndum Andersen i landsbyrådet. Betina Brøndum Andersen blev desuden valgt som ny landdistriktsrådsrepræsentant i stedet for Anne Thorbjørn.

Generalforsamling 2018

Referat generalforsamling Hjortdal Beboerforening 2018

 1. Valg af dirigent – Anne-Sofie Kruse-Krogh
 2. Valg af 2 stemmetællere – Peter Vestergaard og Kristian Skjødt
 3. Formandens beretning

Årets begivenheder:

I begyndelsen af april indsamlede vi igen affald i Hjortdal og omegn. Som altid en hyggelig dag, hvor børn og voksne fik gjort vores område forårsrent.

Vi havde en dejlig Sankt Hans Aften på Slettestrand. Mange gode kræfter løftede, Ane Halsboe-Jørgensen holdt båltalen, Merula Band spillede på stranden, der var skotsk/irsk musik og kaffe/æbleskiver i Havbådehuset. Vi ”opskalerede” i forhold til sidste år, og det gør vi igen i år, dog med mindre justeringer J

Sange ved Havet gik på igen hver tirsdag i juli. Vi hjælper med stole og kaffe/kagesalg, og det er år efter år et tilløbsstykke. Samlet set når vi op i nærheden af 750 gæster i løbet af sommeren. Vi sætter stor pris på det gode samarbejde, der gør at det kan lade sig gøre.

Høstkomsammen. Igen i 2017 havde vi høstkomsammen på Ministervej. Og NU tænker vi at det har bidt sig fast for os. Efter lidt varierende tilslutning var det i år velbesøgt og på trods af lidt trist og grå dag var der dejlig fællesmad og glade børn og voksne. Det gør vi igen.

Vores sædvanlige efterårs-foredrag gik desværre i vasken, men i 2018 vil vi forsøge os med et Kystkøkken-arrangement med foredrag i Madsmedjen.

Som sidste år tændte vi igen juletræet foran købmanden i slutningen af november. Denne gang så sent at mørket havde sænket sig, og det blev faktisk rigtigt hyggeligt. Beboerforeningen serverede suppe og selv om det var lidt koldt, var der mere end 50 spisende gæster.

Året sidste arrangement var som altid fastelavnsfesten, som vi afholder sammen med HUI. Den glæder vi os til hvert år, for her møder mange op – og mange udklædte børn giver de 3 tønder en gang bank. Vi bakkes op af de mange frivillige kage-bagere, tak for det!

Andet i året der gik – HBF forsøger at være repræsenteret til diverse borgermøder og workshops:

Stier i Hjortdal. Sammen med kommunen og Krabben har vi været i gang med at snakke stisystemer i og omkring Hjortdal. Det er jo noget, der involverer private lodsejere, så endnu ved vi ikke hvor det ender, men kommunen har hjulpet os med at tegne kort og finde lodsejere, så vi måske kan begynde at finde en ende at starte i J

Lien Landsbyerne. I løbet af 2017 har en gruppe beboere gjort lidt tilnærmelser til Tranum. Der er interesse for et samarbejde fra begge sider, og Lien Landsbyerne er så småt på sporet. I første omgang bliver der delt arrangementer, tips, tricks, ideer og oplevelser via digitale medier, og så ser vi om ikke vi stille og roligt finder ud af hvordan vi bedste muligt supplerer hinanden.

Multihuset har HBF jo også været involveret i, og vil også fremover bakke op med alt hvad vi formår J

Hjortdal Beboerforening fik i 2017 en lille pose penge fra SE Nyfors Fonden, til indkøb af bordtennisborde. Meningen er at Mick her d. 24. marts kl. 14 gerne vil se alle interesserede til en indvielse af de nye borde, med mulighed for at høre mere om hvordan og hvornår HUI opstarter en bordtennisafdeling.

Ellers har Beboerforeningen jo også deltaget i diverse møder og workshops med kommunen, LUP-møde, Læger til Fjerritslev og hvad vi nu ellers tænker kan have betydning for vores lokalsamfund.

 

 1. Regnskabsaflæggelse – Bo Poulsen fremlagde foreningens regnskab, der blev godkendt

 

 1. Indkomne forslag:
  1. Paraplyorganisation for Hjortdal – Susanne Knudsen fortalte kort om lignende i andre byer
  2. Årligt landsbymøde – Susanne Knudsen foreslog et årligt fællesmøde, hvor foreninger og klubber kan præsentere sig selv og hvad de laver
  3. Informationstavle ved købmanden – Susanne Knudsen

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  1. Anne-Sofie Kruse-Krogh, Mick Gulbæk og Lotte Engelbrecht blev alle genvalgt.
  2. Som suppleant blev valgt Katrine Bilgram

 

 1. Valg af revisor: Bent Kjeldgaard blev genvalgt

 

 1. Fremtiden:

Med glæde har vi set Søstjernen rejse sig igen, Madsmedjen åbne, en ny svømmehal og både Husmoderforening, Trail Builder Laug og strikkeklub og de øvrige klubber og foreninger i området trives. Beboerforeningen er altid klar til at bakke op om arrangementer og aktiviteter, der giver indhold og værdi for vores lokalområde. Men det kan vi jo kun, fordi der er så mange aktive, engagerede og begejstrede mennesker, der både bor og flytter til Hjortdal-Slettestrand området.

Vi ser frem til det videre arbejde med Multihuset, med stier i området, ideer med Maries Hus og hvor der nu ellers er eller bliver brug for at vi giver en hjælpende hånd. Sammen kan vi bare så utroligt meget, og tak for det.

 

 1. Kontingentfastsættelse:

Kontingenter fortsætter uændret: 100,- pr. husstand og 50,- for enlige og pensionister.

 

 1. Eventuelt

Mor-barn gymnastik forventes opstartet i Søstjerne-regi

Havbadehuset har officiel åbning fredag d. 23. kl. 12

Generalforsamling 2017

HBF generalforsamling 2017

 1. Valg af dirigent – Ida
 2. Valg af 2 stemmetællere – Peter og Jytte
 3. Formandens beretning – se herunder
 4. Regnskabsaflæggelse – ved Bo
 5. Indkomne forslag – ingen
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

– På valg er Bo, Arendse og Randi

– Bo og Arendse ønskede genvalg. Benedicte blev valgt ind som nyt medlem

 1. Valg af revisorer – genvalg til Bent
 2. Fremtidig virksomhed – se herunder
 3. Kontingentfastsættelse – kontingenter fortsætter som hidtil, vi vil overveje muligheder for PBS
 4. Eventuelt

 

Formandens beretning om året 2016

2016 blev som de forrige et travlt år med mange gode oplevelser.

Vi brugte lidt kræfter på at lave en forløber for kommunens workshopforløb, og der var mange gode ideer og nye og gamle ildsjæle fik sat ord på mange ting. Efterfølgende kom jo så de tre kommunale workshops, der mundede ud i en netop udkommet plan.

Der blev også startet et lokalt producentnetværk i området, noget der tydeligvis var stor interesse for.

Ellers havde beboerforeningen som altid affaldsindsamling, der igen var en skøn dag med godt vejr og glade børn, der slæbte skrald op af områdets grøfter og grønne områder. Stor tak på vegne af hele området til de, der giver en hånd med.

Pludselig kom Skt. Hans, hvor vi for første gang fik sendt en cyklende heks til Bloksbjerg. Igen en dejlig aften med mange gæster på stranden.

Så fulgte sportsugen, hvor beboerforeningen nok tænker at konceptet med lørdag aftens grisefest med hvide duge og pæn borddækning ikke helt passer ind længere, så nye ideer skal på bordet i 2017 🙂

Hele juli var der hver tirsdag Sange ved Havet, et koncept der efterhånden helt er fasttømret, og meget velbesøgt. 2-300 gæster finder vej hver tirsdag. HBF sørge for at få stole op og ned, og har også en del af kaffetjansen. I 2016 var vi endda så heldige at have den sidste aften ude på stranden, – hvilket betød at virkeligt mange mennesker lagde vejen forbi bådehuset for at købe kaffe bagefter.

I september holdt vi høstfest, et koncept der stadig er ret nyt, men når vi nu lige får styr på at det ikke kolliderer med andre arrangementer i området tror vi stadig det kan blive en god, fast del af vores repetoire.

Efterårets foredrag var med naturfotografen Morten Hilmer. Foredraget blev ikke helt så velbesøgt som vi kunne ønske os, men vi fortsætter dog foredragsrækken i 2017, og vil både se på emner/interesser, – og på at vi får budskabet godt ud til lokalsamfundet.

Forrige år startede vi en ny tradition med at tænde juletræet hos købmanden, og i 2016 havde en god del lokale, børn som voksne og 1 stk. julemand da også fundet frem til lystænding. Måske vi næste år vælger at rykke det en lille smule længere hen på dagen, hvor mørket så småt er kommet snigende, så vi virkeligt kan få glæde af det flotte træ med lys på.

Årets sidste arrangement inden generalforsamlingen var som altid fastelavn. I år med hele 3 tønder, og ikke mindre en 6 kattekonger/-dronninger. Flotte udklædninger var der også, – og pænt mange fastelavnsboller! Stor tak til de mange bagere!

 

Fremtidig virksomhed:

Hen over 2016 har vi sammen med HUI været i gang med at se på mulighederne for enten renovering eller nybygning af et klubhus. Det gamle hus er for småt, for slidt og utidsvarende rent energimæssigt. Derfor er der nu planer om et større nybyggeri: et nyt multihus i Hjortdal. I april er klubber, foreninger og institutioner i området indbudt til at give deres input til hvad de kunne bruge et sådan multihus til. Og så ligger så et større arbejde med detaljer, priser og fundraising forude. Forhåbentligt vil der inden for de næste par år opstå både en asfalteret cykelbane og et multihus på arealerne nord for den nuværende træningsbane. Vi glæder os.

Vi har jo fået vores længe ønskede parkeringsplads i byen, og i forlængelse af dette har Krabben ønsker om en sti hele vejen hjem. Vi har derfor i april et møde med Krabben og kommunen om mulighederne for et større stisystem i området til glæde og gavn for de mange brugergrupper der færdes lokalt.

Sammen med Krabben frisker vi også lige op på vejledningen til hvordan borgere i Hjortdal har brugsret til Samværs- og Aktivitetcenteret, så vi er sikre på at ingen går forgæves efter en nøgle: alle borgere i området har lov at låne en nøgle til rekreative formål, blot det ligger uden for Krabbens aktiveringstidspunkter.

Og endeligt måtte vi jo desværre i 2016 modtage den nedslående besked om at kommunen lukker Søstjernen. Men intet er jo så skidt at det ikke er godt for noget. I øjeblikket arbejder lokale kræfter hårdt for at starte en privat institution, så vi stadig kan tilbyde pasning lokalt. Beboerforeningen giver sin uforbeholdne støtte til projektet, og følger spændt med i de nye tiltag der lanceres for institutionen.

Alt i alt vi jo så gudsbenådet heldige at være beboere i et fantastisk område, der bobler af aktivitet, energi og virkelyst. Af og til falder noget til jorden, – men uanset hvor meget det blæser og hvor uoverskuelige projekter kan virke i sin vorden, så består vi som lokalsamfund af individer, der sammen kan udrette mirakler og flytte selv de tungeste bjerge. Tak for det.

Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling i Hjortdal Beboerforening 2016

Valg af dirigent

  1. Arendse Dahlstrøm-Kronborg
 1. Valg af to stemmetællere
  1. Ida Høgh Sørensen og Mette Kronborg
 2. Formandens beretning

2015-16 har været et fint år for beboerforeningen og for aktiviteter i området, – en skøn blanding af nye og gamle arrangementer, ligesom vi er en god blanding af nye tilflyttere og fastliggere.

Efter sidste års generalforsamling havde vi som sædvanlig affaldsindsamling. Det er sådan en dag, hvor det er dejligt, der bliver samlet en masse skrald ind, – og så alligevel knapt så dejligt, at der ligger en masse skrald! Men fint fremmøde og en hyggelig dag med bål og snak.

Det blev Skt. Hans, der var flot fremmøde til en ret blæsende aften, og vi gjorde os i bestyrelsen efterfølgende nogen tanker om at gøre mere ud af fællessang, måske lave bål for børnene lidt tidligere og i det hele taget arrangere lidt mere, når der nu faktisk kommer rigtigt mange mennesker. Fx bedre skiltning, ”fest på stranden”, madkurv el. lign.

Så kom sportsugen og grisefesten. Igen en god fest, ikke helt så udsolgt som forrige år. Men stor tak til de lokale restauranter for igen at bakke op om os. Vi havde (igen) vores problemer med duge og for lidt knive og for tynde paptallerkner, og vil gerne have en snak med HUI om formålet og visionen for en fest.

I juli var der Sange ved Havet hver tirsdag. Igen god tilslutning fra både lokale og turister. Vi havde lidt knas med kommunikationen og hvad der var aftalt der var vores opgaver, men vi nåede i mål.

Så prøvede vi et nyt koncept af: høstfest. Det var en superskøn dag i skoven med medbragt mad og glade unger. Der kom desværre kun 3 familier, der ikke var i bestyrelsen, så om arrangementet gentages i sin form må vi have op til revision. Vi skulle jo gerne lave arrangementer som folk faktisk har lyst til at komme til.

Endeligt havde vi i oktober et meget velbesøgt foredrag: Rasmus fra Klitmøller fortalte om deres udfordringer og sejre, og det blev faktisk et foredrag, der tiltrak både beboere og erhverv. Og tak til Rasmus for en tankevækkende og underholdende aften.

Så kom julen, og for første gang droppede vi den normale juletræsfest (der i 2014 kun blev besøgt af bestyrelsen og deres familier) og havde i stedet en juletræstænding hos købmanden hvor der blev sunget et par sange, og solgt gløgg og æbleskiver og julemanden kiggede forbi. På trods af rimeligt dårligt vejr mødte der faktisk en del op, så mon ikke det bliver vores nye julearrangement.

Vores sidste arrangement for året blev fastelavnsfesten, der som vanligt er ret velbesøgt og en god dag for børn og voksne.

Ugen før fastelavn havde HBF og Destination Svinkløv-Slettestrand sammen lavet en ideworkshop som forløber for udviklingsplanen for Slettestrand-Fjerritslev området, der nu endeligt ser ud til at komme i luften. Der kom omkring 40 interesserede og blev kastet en masse ideer på bordet, tak for det. Der er efterfølgende blevet oprettet en facebookgruppe, hvor der løbende informeres og kan postes ideer og tanker for området.

Der har også hen over året været lidt snak om bosætningskampagne for området, og vi forsøger stadig at løbe lidt i gang.

 

 1. Regnskabsaflæggelse
  1. Regnskabet blev forelagt og godkendt
 2. Indkomne forslag
  1. Ingen forslag
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. På valg er Lotte E., Lotte N. og Anne-Sofie
  2. Mick Gulbæk, Abishøje 4, er valgt i stedet for Lotte N, der ikke ønskede genvalg. Lotte E. og Anne-Sofie blev genvalgt som ønsket. Desuden blev Tine Bilgram og Jytte Stagsted genvalgt som suppleanter.
 4. Valg af revisor
  1. Bent Kjeldgaard blev genvalgt
 5. Fremtidig virksomhed

I 2016 ser det endeligt ud til at vores ønske om anlægning af p-plads bliver realiseret.

Der kommer et kursus i brug af hjerterstarter d. 29. marts, ophængt hos Kvik isolering. Vi forventer endvidere at hjertestarteren ved kiosken flyttes tættere på stranden/ned på bådehuset.

Trailbuilderne har gang i ansøgninger til en asfalteret bane i Hjortdal, ligesom der så småt er ved at blive planlagt renovering af HUI’s klubhus.

Udviklingsplanen: Det centrale i projektet er ressourcer og netværk for at gøre området klar til kommende forandringer.

Projektet bygger dermed på to dele:

1: Udarbejdelse af en strategisk- og fysisk plan for området, som beskriver områdets fysiske udviklingsmuligheder og mulighed for nye aktiviteter, nye netværk og organiseringer samt definere en klar ramme for udviklingen af området.

2: Udvikling af en metode for udarbejdelse af strategiske planer for et større område, indeholdende flere mindre bysamfund og det omkringliggende landområde. En metode som skaber sammenhæng mellem lokalsamfundene og som aktivt inddrager landområdet (det åbne land). F.eks. ved at åbne for multifunktionel benyttelse af det åbne land med plads til både fritids og rekreative formål, det gode liv og en økonomisk bæredygtig udvikling af ikke centernære lokalsamfund/områder.

Succeskriterier for strategiplanen og den tilhørende strategiproces:

– Kommunikationen omkring processen skal føre til et alment kendskab om projektet blandt aktører både i Fjerritslev, Hjortdal og Slettestrand og i landområdet. Projektet skal dermed involvere hele området mellem Fjerritslev og Slettestrand

– Strategiplanen og en del af de foreslåede tiltag og handlinger skal være relevante og konkrete.

– Processen skal styrke, synliggøre og identificere både fysiske og relationelle ressourcer

– Strategiplanen 2030 skal anvise både kortsigtede- (1-3 årige) og langsigtede (4-15 årige) tiltag og handlinger – og anvise handlinger og metoder, der kan anvendes i den øvrige del af kommunen

– Strategiplanens kort skal kunne forstås og tolkes af aktører og virksomhe-der, der ikke er uddannet og arbejder med fysisk planlægning

– Projektet og dets erfaringer skal vises og være relevant for den landsdækkende ”På forkant” kampagne

Tidsrammen for projektet vil være med opstart i slutningen af april og afslutning i september/oktober 2016. Forventes 3 dialoger i projektområdet.

 

 1. Kontingentfastsættelse
  1. Samme beløb som sidste år
 2. Eventuelt
  1. Busforbindelsen til Fjerritslev blev diskuteret

Tak for god ro og orden! 🙂

 

Generalforsamling 2015

Generalforsamling Hjortdal Beboerforening 25. marts 2015

1. Valg af dirigent
– Mette K
2. Valg af 2 stemmetællere
– Rasmus og Lasse
3. Formandens beretning
– Vi har haft et godt år, haft gode arrangementer med fin tilslutning.
– Vi har deltaget i Strategi24 samarbejdet.
– Vi har fået ny hjemmeside, fælles med HUI.
– Vi har haft et godt samarbejde med HUI, menighedsrådet, forældrebestyrelsen i Søstjernen og købmanden, tak for det.
– Vi er i en tid hvor de små lokalsamfund er i konkurrence, vi skal huske at holde fast i hvem vi er, få beskrevet vores værdier og fortælle den gode historie.
– Husk at få indbetalt kontingenter, og husk at al form for hjælp er en god hjælp, uanset om der et stort eller småt!
– Formanden takker for gode møder og takker af. 
4. Regnskabsaflæggelse
– Bo gennemgik regnskab.
– Vi har fået vores tidligere 4 års udlæg fra kommunen = 40.000,-. Fremover bliver midler, de 10.000,-/året indsat på særskilt konto, som der så kan søges fra.
– Vi har køb for yderligere 5.000,- andele i købmanden.
– Årets resultat 40.922,88.
5. Indkomne forslag
– Intet indkommet.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
– På valg er Bo, Arendse, Kirsten og Lotte E. Claus afgår i utide.
– Opstillede er Bo, Arendse, Lotte E., Randi og Anne-Sofie. Alle er valgt.
– 2 af de valgte er kun valgt for 1 år, da vi gerne skulle have 3 på valg hvert år, så hele bestyrelsen ikke går på en gang.
7. Valg af revisorer
– Bent Kjeldgaard.
8. Fremtidig virksomhed
– Flere børn, tak! 
– Har man ideer og projekter, bakker beboerforeningen op.
9. Kontingentfastsættelse
– Samme størrelse som sidste år: 50,- for pensionister og enlige, 100,- for øvrige.
– Vi har kun modtaget kontingent fra ca. halvdelen af de mulig og vil i 2014 forsøge at opkræve kontingent via købmanden, så man kan indbetale ved kassen. Sidst på året ser vi så på om det giver større tilslutning.
10. Eventuelt
– Intet at bemærke.

Vedtægter HBF 2014

Vedtægter for Hjortdal Beboerforening

§ 1.
Foreningens navn er Hjortdal Beboerforening.

§ 2a.
Foreningens formål er at bevare og udbygge landbymiljøets bedste traditioner, bl.a. ved at virke som talerør overfor myndigheder ved fremsættelse og prioritering af forslag til fordel for området.

§ 2b.
Det er også foreningens formål at støtte den lokale pasningsordning, både moralsk og praktisk, for så vidt det er muligt at bevare en småbørnsinstitution i lokalområdet.

§ 2c.
Ligeledes vil beboerforeningen bakke op om Hjortdal Købmand, for at sikre arbejdspladser og aktivitet i Hjortdal by.

§ 2c.
Det er endvidere foreningens formål at medvirke til at sikre liv og aktivitet i den gamle Hjortdal Skoles lokaler.

§ 3a.
Som medlemmer optages alle personer med bopæl eller arbejde i lokalområdet. Indbetaling af kontingent giver medlemskab og medlemmer har stemmeret ved fremmøde.

§ 3b.
Medlemmer som efter optagelse i henhold til § 3a har været medlem sammenlagt i 5 år kan fortsætte medlemskabet, selvom der flyttes fra optagelsesområdet i henhold til § 3a., blot
den nye bopæl er indenfor den Jammerbugt Kommune.

§ 3c.
Medlemmer i henhold til § 3b., kan højest udgøre to medlemmer af bestyrelsen.

§ 4.
Foreningens årlige, ordinære generalforsamling holdes i marts. Indkaldelse med mindst 14 dages varsel. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Fremtidig virksomhed
9. Kontingentfastsættelse
10. Eventuelt

NB: Forslag til punkt 5 skal afleveres til formanden mindst en uge før generalforsamlingen.

§ 5.
Foreningens arbejde varetages af en bestyrelse på seks valgte medlemmer. Hertil kommer to suppleanter og to revisorer. Bestyrelsesmedlemmer afgår på skift, tre ad gangen. Suppleanter vælges hvert år, mens revisorer vælges for to år og afgår efter tur. I tilfælde af stemmelighed, foretages omvalg mellem personerne med samme stemmetal.

§ 6.
For at undgå stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen har bestyrelsesformanden to stemmer.

§ 7.
Foreningens vedtægter kan ændres af generalforsamlingen, hvis mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne.

§ 8.
Hvis foreningen ønskes opløst kræves en ordinær generalforsamling, efterfulgt af en ekstraordinær generalforsamling. Opløsningen kan kun vedtages, hvis mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for ved begge generalforsamlinger. Den ekstraordinære generalforsamling skal holdes mindst en måned efter den ordinære.

Foreningens overskydende midler anvendes til almennyttige formål i Hjortdal området, herunder evt. til støtte til aktiviteter i gamle Hjortdal Skoles lokaler og/ eller tilsvarende børne- ungdom- og ældreaktiviteter i Hjortdal. Et evt. underskud dækkes solidarisk af foreningens medlemmer.

Generalforsamling 2014

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – Randi Poulsen
 2. Valg af to stemmetællere – Rolf Christensen og Dennis Rasmussen
 3. Formandens beretning; Hjortdal og Slettestrand har befolkningsfremgang – som et af de få steder i kommunen. Der er fin opbakning til købmanden. Sange ved Havet, et fint projekt i samarbejde med nogle foreninger i Fjerritslev. Lotte deltog fra beboerforeningen, og der var mellem 150 og 200 med til hver aften (3 i alt). Sletfesten var også en succes og det samme var grisefesten.
 4. Regnskabsaflæggelse – Bo aflægger beretning, årets resultat er – 14.698,84
 5. Indkomne forslag
 • Formanden: Måske bør vi overveje at lægge idrætsforeningen og beboerforeningen sammen – det kan blive en opgave for bestyrelserne i det kommende år

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:

 • Viktor (genopstiller ikke)
 • Lotte Nichol
 • Klaus

Klaus og Lotte er genvalgt. Der blev ikke valgt en afløser ind for Viktor. Hvis ikke beboerforeningen fusionerer med HUI, vil vi ændre vedtægterne, således at formanden har to stemmer.

Suppleanter. På valg er:

 • Tine Bilgram – valgt igen
 • Jytte Stagsted – valgt igen

7. Valg af revisor

 • På valg er Bent Kjeldgaard – valgt igen

8. Fremtidig virksomhed – vi fortsætter som vi plejer, også med ”Sange ved Havet”. Laver måske julearrangement sammen med Menighedsrådet. Hjemmeside skal laves sammen med HUI.

9. Kontingentfastsættelse – ingen ændringer

10. Eventuelt

Kirsten har en kontakt til en kvinde, der gerne vil hjælpe os med multibane. Vi tager ideen op igen, og vil invitere til et møde, hvor alle interesserede kan deltage.

P-plads overfor Søstjernen skal søges hos Teknik- og miljøforvaltningen. Inden ansøgningen sendes af sted skal vi snakke med Iben (fra SACH) om fodgængerfelt over til krabben, kombineret med stort bredt bump. Det kan måske gøre det nemmere for os at få et fartdæmpende bump på vejen. P-pladsen, bump og fodgængerfelt søges samtidig.